People

Odin Emil Henrikssen’s biography, net worth, fact, career, awards and life story

Intro Norwegian banker
Was Banker 
From Norway 
Type Finance 
Gender male
Birth 10 October 1834, Bergen, Norway
Death 19 May 1910, Bergen, Norway
(aged 75 years)
Star sign Libra
Family
Children: Leif Bøgh 

Odin Emil Henrikssen (født 10. oktober 1834 i Bergen, død 19. mai 1910 i samme by) var en norsk banksjef.

Table of Contents

Liv

Han var sønn av overtollbetjent Nils Henrichsen og Sophie Hylleborg Hoff, som var dansk. I 1864 ble han gift med Marie Bøgh (1838–1912), et barnebarn av Lyder Sagen. Han var far til redaktøren Finn Bøgh Henrikssen og diplomaten Leif Bøgh.

I 1856 ble han ansatt i Christiania Kreditkasse under F. H. Frølich. Senere dro han til utlandet (København, Hamburg, Amsterdam og London). I 1865 ble han leder for Kreditkassens filial i Bergen, hvor han ble værende til 1906. I 1876 ble filialen skilt ut som en egen bank under navnet Bergens Kreditbank. Som banksjef i Bergen arbeidet han for å gjøre de bergenske kjøpmennene uavhengige av bankene i Hamburg. Han gikk også inn for at de bergenske skipsrederne skulle gå over fra seilskip til dampskip, og han var en forkjemper for å etablere industri på Vestlandet.

Henrikssen interesserte seg for kunst og vitenskap, særlig statsøkonomi og historie. Han ble flere ganger tilbudt stillingen som norsk finansminister, men avslo. Som ung var han kjent med Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie og Ernst Sars. I Bergen var han med på gjenreisningen av Den Nationale Scene, deltok i restaureringen av Håkonshallen og ved etableringen av Ole Bull-fondet. Politisk holdt han med Venstre og holdt et åpent hjem for unge radikalere i Bergen.

Litteratur

  • Henrik Ameln: «Henrikssen, Odin Emil», i Norsk biografisk leksikon. Oslo: Aschehoug. 1934.